Integritetspolicy

I detta dokument beskrivs den data som Uttervägens Hjältar samlar in och hur den används.

Generellt sett så har inte Uttervägens Hjältar något intresse av att hantera personuppgifter via denna hemsida.

Kort sagt går vår integritetspolicy ut på att spara så lite integritetskänslig data som möjligt.

Besökare

För besökare kan Uttervägens Hjältar komma att samla in IP-adresser samt data om användarens webbläsare så som operativsystem och webbläsarversion som en normal del av ett loggningsförfarande. Dessa data kan användas för eventuell felsökning samt för diagnos och undersökning av trafikmönster.

När det kommer till IP-adress så använder vi anonymeringsfunktionen (_anonymizelp ) i Google Analytics. Kortfattat innebär det att IP-adressens sista siffror tas bort. Du kan läsa mer om den funktionen här.

Ett verktyg som vi kan rekommendera om du helt vill välja bort prestanda cookies är Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Google Analytics med anonymisering av IP

Uttervägens Hjältar använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google använder de uppgifter som samlats in för att spåra och undersöka användningen av den här applikationen, för att förbereda rapporter om sina aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.
Google kan använda data som samlats in för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
Denna integration av Google Analytics anonymiserar din IP-adress. Det fungerar genom att förkorta användarnas IP-adresser i EUs medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server och förkortas i USA.

Bearbetningsplats: USA
Sekretesspolicy https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

Innehåll från externa plattformar

Med denna typ av tjänst kan du se innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna på den här webbplatsen och interagera med dem.
Denna typ av tjänst kan fortfarande hämta webbtrafikdata för de sidor där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.

Google-teckensnitt (Google Inc.)

Google Fonts är en typvisuell visualiseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc., som tillåter att denna webbplats innehåller innehåll av detta slag på sina sidor.

Personuppgifter som samlats in: Användningsdata och olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.

Behandlingsplats : USA
Sekretesspolicy: https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

Facebook Gilla-knapp och sociala widgets (Facebook, Inc.)

Facebook-knappen och sociala widgets är tjänster som möjliggör interaktion med Facebooks sociala nätverk som tillhandahålls av Facebook, Inc.

Personuppgifter samlade: Kakor och användningsdata.

Bearbetningsplats: USA
Integritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Analytics för appar

Facebook Analytics for Apps är en analystjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc.

Personuppgifter som samlats in: Användningsdata och olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy.

Bearbetningsplats: USA
Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/

Kontaktformulär

Genom att fylla i kontaktformulären med din data tillåter användaren denna webbplats att använda dina uppgifter för att svara på förfrågningar om information, citat eller någon annan typ av förfrågan som anges av formulärets rubrik.

Personuppgifter som samlats in: namn och e-postadress.

Bearbetningsplats: Sverige

Registrering och autentisering

Genom att registrera dig eller logga in tillåter du som användare att denna hemsida identifierar dig och ger dig tillgång till dedikerade tjänster.

Direktregistrering (denna hemsida)

Användaren registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret och tillhandahåller personuppgifter direkt till hemsidan.

Personuppgifter som samlas in: förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, lösenord och användarnamn.

Bearbetningsplats: Sverige

SPAM-förebyggande

Denna typ av tjänst analyserar trafiken på denna webbplats, eventuellt innehållande användarnas personuppgifter, med syftet att filtrera den från delar av trafik, meddelanden och innehåll som är erkända som SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA är en SPAM-skyddstjänst som tillhandahålls av Google Inc.
Användningen av reCAPTCHA omfattas av Googles integritetspolicy och användarvillkor.

Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata.

Bearbetningsplats: USA
Sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/policies/integritet/

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs enligt det syfte de har samlats in för.

Därför:

 • Personuppgifter som samlats in i samband med utförandet av kontrakt mellan ägaren och användaren ska behållas tills ett sådant avtal har fullgjorts.
 • Personuppgifter som samlats in för Ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren ägnar sig åt inom relevanta delar av detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren får tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när användaren har givit sitt samtycke till sådan behandling, så länge som sådant samtycke inte återkallas. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att utföra en rättslig skyldighet eller enligt en myndighets order.

När retentionstiden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten att få tillgång till, rätten att radera, rätten till rättelse och rätten till dataöverförbarhet kan följaktligen inte genomföras efter det att retentionstiden har löpt ut.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data bearbetade av ägaren.

I synnerhet har användarna rätt att göra följande:

 • Dra ut sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke där de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.
 • Objekt till bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av deras Data om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare detaljer finns i den dedikerade delen nedan.
 • Hämta deras data. Användare har rätt att lära sig om data behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av data som behandlas.
 • Verifiera och söka rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten i deras data och be om att den uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av deras data. I det här fallet kommer ägaren inte att bearbeta deras data för något annat än att lagra det.
 • Ta bort personliga uppgifter eller ta bort dem på annat sätt. Användare har rätt, under vissa omständigheter, att erhålla rensningen av deras data från ägaren.
 • Ta emot deras data och överför den till en annan kontroller. Användare har rätt att ta emot sina data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra det till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas automatiskt och att behandlingen är baserad på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är en del av eller på förhandskontraktsförpliktelser därav.
 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att göra anspråk framför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot bearbetning

När personuppgifter behandlas av allmänt intresse kan användarna, vid utövandet av en officiell myndighet som ägs av ägaren eller för de legitima intressen som ägaren ägnar sig åt, motsätta sig sådan behandling genom att ge en grund som är relaterad till deras speciella situation att motivera invändningen.

Användare måste veta att, om deras personuppgifter ska behandlas för direkt marknadsföring, kan de när som helst motsätta sig behandlingen utan att motivera det. Om du vill veta om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsändamål, kan användarna hänvisa till relevanta avsnitt i det här dokumentet.

Hur man utövar dessa rättigheter

Eventuella önskemål om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa önskemål kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Cookies på Uttervagenshjaltar.se

De cookies som sparas på din dator är:

 • _ga och sparas i 24 månader (om du är OK med cookies, kopplat till Google Analytics),
 • NID sparas i 6 månader (Google.com),
 • cookie_notice_accepted sparas i 1 vecka (om du klickat OK med cookies),
 • _gid som sparas i 24 timmar (om du är OK med cookies, kopplat till Google Analytics),
 • _gat_gtag_UA_91868962_4 som sparas i en minut (om du är OK med cookies, kopplat till Google Analytics),
 • dpr sparas inte (Facebook)

Om du väljer att avvisa cookies så används inte _ga, _gid eller _gat_gtag_UA_91868962_4 cookies, som är kopplade till Google Analytics.
Du har möjligheten att se över

Ägare och datakontrollerare

Uttervägens Hjältar
Uttervägen 1
906 42 Umeå

Ägarens e-postadressinfo@uttervagenshjaltar.se